ETOS JG

Idea jeleniogórskiego ETOSu

Przez wiele lat zdobywania doświadczeń w obszarach wielkich międzynarodowych biznesów osiągających ogromne sukcesy na skalę światową oraz z firm rodzinnych rozwijających się przede wszystkim w oparciu o ciężką pracę zaangażowanych ludzi pojawił się pewien pomysł…

…przenieść najlepsze praktyki w sztuce zarządzania i rzetelnego gospodarowania dostępnymi środkami, zwiększania wartości dodanej dla lokalnego społeczeństwa, każdego mieszkańca naszego regionu. I to wszystko z poszanowaniem godności  każdego człowieka, który dla samorządu powinien być najważniejszy.

A po co przenosić te praktyki?

Profesjonalizacja sztuki doskonalenia istotnie wpłynie na poprawę i atrakcyjność życia naszej lokalnej społeczności poprzez skuteczniejsze:

  • zwiększanie budżetu obywatelskiego,
  • wprowadzanie ulg, obniżanie lokalnych podatków, opłat,
  • poprawę jakości służby zdrowia i dostępności usług medycznych dla szczególnie potrzebujących,
  • zachęcanie inwestorów do rozwoju działalności na naszym regionie,
  • zachęcanie młodych ludzi do osiedlania się w naszych okolicach,
  • wiele innych działań, które będą możliwe poprzez pozyskiwania dodatkowych środków z w/w profesjonalizacji zarządzania.

Czy to jest realne?

Jest to możliwe poprzez zaangażowanie ludzi z odpowiednim doświadczeniem, którzy nie są specjalistami w „polityce”, a w zarządzaniu i operacyjnym doskonaleniu procesów. Tacy ludzie są w stanie zmienić obraz jednostek samorządowych poprzez ukierunkowane na w/w wartości i cele. Warunkiem jest angażowanie profesjonalistów i ludzi wyznających wartości godnościowe jakie zdefiniowaliśmy oraz chcących włączać się w działalność samorządową, nie w celu pozyskania osobistych korzyści, tylko niesienia pomocy innym, realizacji szczytnych celów, misji rozwoju oraz doskonalenia.

Źródło ETOSu

Stowarzyszenie ETOS Jelenia Góra zostało zawiązane w 2018 roku z pomysłu, jaki powstawał od wielu lat u kilku mieszkańców Jeleniej Góry. Dostrzegają oni, że polityka samorządowa często sprowadza się do rzucanych na wiatr obietnic, obsadzania intratnych stanowisk w sektorze budżetowym, kłótni o kwestie nic nie wnoszące do życia danej miejscowości (a przynajmniej nic dobrego), mało efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi.

Można inaczej

ETOS Jelenia Góra to organizacja, które będzie tworzyć bądź wzorować się na już istniejących dobrych rozwiązaniach w zakresie zarządzania budżetem, pobudzania aktywności społecznej, tworzenia aktów prawa miejscowego przyjaznego mieszkańcom. Będziemy to robić bazując na wiedzy ekspertów z poszczególnych dziedzin jednocześnie szeroko konsultując nasze pomysły.

Dołącz do nas!

Mamy jednak świadomość, że nie da się osiągnąć celów, jakie sobie stawiamy siedząc gdzieś na uboczu, stąd otwarcie deklarujemy zawiązanie komitetu wyborczego w najbliższych wyborach samorządowych i wystawienie kandydatów do Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Szukamy osób, które mają podobne do nas spojrzenie na samorząd lokalny, które poprzez swoją wiedzę i doświadczenia chcą wnieść sporo pomysłów, energii, a przede wszystkim skutecznych działań poprawiających jakość życia jeleniogórzan. Jesteś taką osobą dołącz do nas!_

ETOS jest zbiorem ideałów, wzorców, kodeksem postępowania i zbiorem wartości do których dążymy.