II Spotkanie Miasto Twórcze

Tematyce depopulacji Jeleniej Góry oraz próbie rozwiązania tego problemu poświęcone było ostatnie spotkanie „Miasto Twórcze” zorganizowane przez nasze stowarzyszenie.

Jak można w prosty sposób zauważyć Jelenia Góra z roku na rok traci kolejnych mieszkańców. Wystarczy przejść się ulicą 1-go Maja po godzinie 20:00 a można odnieść wrażenie, że miasto nawiedził kataklizm. Osobiście pochodzę z wielodzietnej rodziny. Posiadam czwórkę rodzeństwa, niestety żadne z nich nie mieszka już w Jeleniej Górze.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku moich przyjaciół. Większość z nich w pogoni za lepszym życiem wyjechało do większych aglomeracji. W związku z wykonywaną pracą oraz pasją jaką są podróże odwiedzam wiele nowych miejsc. Bardzo często z zazdrością spoglądam na tętniące życiem centra miast, w których można spotkać wiele młodych osób rozmyślających z uśmiechem o swojej przyszłości.

Dlaczego w naszym mieście jest inaczej?

Na to pytanie staraliśmy się odpowiedzieć wykonując tzw. Analizę A3.
Analiza ta, jest narzędziem stosowanym w największych koncernach na świecie do rozwiązywania problemów (za pomocą odpowiedniego rozbijania ich na części elementarne)

Podczas praktycznych warsztatów prowadzonych przez Pawła Staworzyńskiego poprzedzonych referatem dr. Inż. Jerzego Ładysza „Depopulacja Jeleniej Góry: przejawy, przyczyny, skutki”, również została wykorzystana ta metoda.

Problem wyludniania się Jeleniej Góry widoczny jest od 20 lat.  Jeżeli trend się utrzyma to liczba ludności w 2030 spadnie o 25% w stosunku do roku 1998. Pod uwagę należy również wziąć fakt mówiący o tym, że wiele osób nadal jest zameldowanych w stolicy Karkonoszy, jednak faktycznie mieszka w innym miejscu.

Podczas wykonywania analizy przyczynowo skutkowej będącej elementem raportu A3 skupiono się na najważniejszych powodach mogących wpływać na migracje mieszkańców Jeleniej Góry. Podczas wspólnej burzy mózgów wskazano kluczowe ograniczenia:

  1. Brak pracy, w której możliwy będzie rozwój osobisty oraz uzyskanie satysfakcjonującego wynagrodzenia.
  2. Mało atrakcyjna oferta edukacji zarówno na uczelniach wyższych, szkołach zawodowych oraz w oferowanych kursach i szkoleniach.

Czy trend ten można odwrócić?

Oczywiście, że tak! Mówi o tym ostatnia część analizy, w której mieszkańcy dla przedstawionych problemów wskazali konkretne działania. Należy:

  1. Zrewidować aktualne działania aktywnego pozyskiwania inwestorów, zmotywować do działania osoby odpowiedzialne. Zrewidować kompetencje, cele oraz wskaźniki…
  2. Podjąć działania doprowadzające do tego, że obecne uczelnie wzbogacą swoją ofertę o atrakcyjne kierunki, podejmą skuteczne działania promocyjne dążące do przyciągnięcia jak największej ilości studentów. Działania należy podjąć również dla szkół średnich oraz zawodowych.
  3. Przeprowadzić analizy przyczynowo-skutkowe (raporty A3) dla w/w kluczowych problemów dążące do ich skutecznego rozwiązania.

Zgodnie z najlepszymi praktykami w procesie doskonalenia najistotniejszym jest ukierunkowanie na podejmowanie działań nisko nakładowych lub wręcz nawet bez kosztowych poprzez poprawę efektywności wykorzystania już dostępnych i zaangażowanych zasobów, narzędzi. Aby rozwiązywać kluczowe problemy konieczne jest ich skutecznie, systematyczne weryfikowanie i podejmowanie dalszych analiz przyczynowo-skutkowych, które pozwalają na coraz bardziej dogłębne eliminowanie kluczowych źródeł problemów.
Jak zgodnie podkreślili prowadzący warsztaty: „Wszystko można zmienić lecz trzeba działać”.

Zachęcam do zapoznania się z analizą oraz wnioskami przedstawionymi w prezentacji znajdującej się na stronie firmy DPG Staworzyński będącej współorganizatorem wydrzenia:

http://www.staworzynski.com/etos-jelenia-gora-raport-a3

Pozdrawiam,
Wojciech Perkowski