III Spotkanie Miasto Twórcze – Relacja

Stowarzyszenie ETOS w piątek 3 sierpnia 2018 r. w budynku Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przeprowadziło III Spotkanie „Miasto Twórcze”. Głównym jego tematem było określenie możliwości związanych z uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej w Jeleniej Górze, tak, by móc skutecznie przeciwdziałać zdefiniowanemu poprzednio zjawisku depopulacji. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób w tym wykładowcy zlokalizowanych w Jeleniej Górze uczelni wyższych, pracownicy szkół, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie. Podobnie jak ostatnio uczestnicy pracowali z wykorzystaniem analizy A3.

 

Trzecie Spotkanie Miasto Twórcze - Atrakcyjność Rynku Pracy w Jeleniej Górze

 

W wyniku przeprowadzonych warsztatów kluczowe źródła  problemu, jakie zostały wskazane przez osoby obecne na sali to fakt, że studenci wybierają bardziej atrakcyjną ofertę kształcenia, w dużych ośrodkach akademickich takich jak Wrocław, Poznań, Kraków, co zwiększa skalę migracji z Jeleniej Góry. To oczywiście przyczynia się do spadku liczby osób studiujących w Stolicy Karkonoszy, co znowu przekłada się na mniejsze pieniądze, jakimi dysponują uczelnie wyższe zlokalizowane w naszym mieście. Mniejsze środki finansowe, to z kolei coraz bardziej ograniczone możliwości zatrudnienia kadry naukowej, rozwoju bazy dydaktycznej czy podejmowania działań promocyjnych.

 

Jednym z sugerowanych rozwiązań, które mógłby odwrócić ten trend byłoby tworzenie bardziej niszowych i jednocześnie atrakcyjnych kierunków kształcenia (tj. takich, które dawałyby możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy, ale także rozwoju zawodowego), co mogłoby pozwolić na zachęcenie do przyjazdu do Jeleniej Góry studentów z bardziej odległych zakątków naszego kraju. Drugą z sugerowanych ścieżek byłoby takie kreowanie kierunków, które byłoby odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy. Jednakże w tym przypadku trzeba pamiętać o tym, że sytuacja naszych uczelni mocno zmieni się wraz z wejściem w życie ustawy 2.0 zwanej Konstytucją dla Nauki i możliwość takich działań szczególnie na „jeleniogórskich” wydziałach Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego może być znacznie okrojona.

 

W związku z tym niezwykle ważnym zadaniem byłoby wsparcie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej i pomoc w uatrakcyjnieniu oraz wypromowaniu jej oferty edukacyjnej na skalę kraju, a może nie tylko kraju zważywszy na coraz większą liczbę migrantów choćby z Ukrainy (i innych krajów ze wschodu Europy), którzy coraz częściej przyjeżdżają do nas także w celach edukacyjnych.

 

Działania w zakresie wsparcie szkolnictwa wyższego w Jeleniej Górze uznano za priorytetowe, chociaż na pewno równie ważne byłoby podjęcie tematu związanego z uatrakcyjnieniem ofert szkolnictwa zawodowego (i skorelowania jej z potrzebami rynku pracy i potencjalnych inwestorów), szkół średnich, a także wypromowaniem i wsparciem działań takich organizacji jak szkoły językowe, szkoły muzyczne czy nawet przedszkola.

W najbliższym czasie przedstawimy zakres konkretnych działań, jakie podejmiemy w obszarze edukacji w Jeleniej Górze, by czynić tę ofertę bardziej atrakcyjną. Oczywiście temat ten wymaga jeszcze większego dopracowania i uszczegółowienia, jednak przyjęliśmy taką metodę, by działać od ogółu do szczegółu koncentrując się na najważniejszych elementach wymagających poprawy, by odwrócić trend depopulacji naszego miasta.

Wykonaną analizę A3 można pobrać tutaj: http://www.staworzynski.com/iii-spotkanie-etos-jg

Natomiast już teraz zapraszamy do udziału w kolejnym IV Spotkaniu „Miasto Twórcze”, które odbędzie się 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27. Temat: „Atrakcyjność rynku pracy w Jeleniej Górze”.

 

Autor wpisu

Paweł Staworzyński