MISJA

Nasza misja:

Misją jest rozpowszechnianie idei etosu służby społeczeństwu w którym najważniejszą wartością jest dobro każdego człowieka, mieszkańca lokalnej społeczności.

Dążymy do poprawy bytu mieszkańców regionu Jeleniej Góry poprzez:

  • rozpowszechnianie profesjonalnych metod zarządzania w strukturach administracji samorządowej,
  • wdrażanie ciągłego doskonalenia w gospodarności samorządu jako nieustannej drogi poprawy jakości życia społeczności Jeleniej Góry.

Nasza wizja i cele:

Dzięki doskonaleniu w gospodarowaniu wspólnym dobrem, profesjonalizmie i służbie społeczeństwu istotny wpływ na:

  • wzrost atrakcyjności regionu dla biznesu i przyciąganie nowych inwestorów,
  • poprawę atrakcyjności regionu jako miejsca do życia,
  • zwiększanie budżetu obywatelskiego i wpływu społeczeństwa na rozwój miasta,
  • większą pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych,
  • poprawa jakości i dostępności usług służby zdrowia,
  • obniżanie kosztów gospodarki odpadami, wody, komunikacji miejskiej,
  • większe możliwości osiedlania się i rozwoju młodych osób.