OGÓLNE

Cele Stowarzyszenia Etos Jelenia Góra wg uchwalonego statutu:

1. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w szczególności na terenie Jeleniej Góry,
2. promowanie nowoczesnych metod zarządzania w samorządach lokalnych,
3. promowanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych,
4. udzielanie pomocy mieszkańcom Jeleniej Góry i okolic zgłaszających się w sprawach dla nich trudnych,
5. wspieranie inicjatyw i umożliwienie aktywnego udziału mieszkańców Jeleniej Góry w życiu miasta,
6. promowanie kultury, w szczególności tworzonej przez osoby związane z Jelenią Górą,
7. prowadzenie działań szkoleniowych i edukacyjnych dla w szczególności dla mieszkańców Jeleniej Góry,
8. popularyzowanie rekreacji i turystyki w regionie jeleniogórskimjako form aktywnego stylu życia,
9. organizacja inicjatyw charytatywnych oraz promocja wolontariatu,
10. promocja regionu jeleniogórskiego w kraju i za granicą,
11. propagowanie wiedzy o regionie, kształtowanie wartości, świadomości miejsca pochodzenia,
12. podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwijania życia kulturalnego, a w szczególności kreowania wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym,
13. tworzenie możliwości do poznania innych krajów Unii Europejskiej i całego świata,
14. działanie na rzecz integracji różnych środowisk, różnego pochodzenia, religii i narodów,
15. działanie na rzecz promocji ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
16. działanie na rzecz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w tym z organizacjami samorządowymi innych miast i państw,
17. prowadzenie działalności zapobiegających powstawaniu patologii w społeczeństwie,
18. propagowanie, sportu, aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia szczególnie wśród mieszkańców Jeleniej Góry,
19. promocja postaw przedsiębiorczych szczególnie wśród mieszkańców Jeleniej Góry.