ZOSTAŃ EKSPERTEM

Ze względu na wolę utrzymania charakteru działalności stowarzyszenia jako niezależnego, obiektywnego i utożsamianego z interesem większości mieszkańców naszego regionu Zapraszamy do szczerej i konstruktywnej krytyki oraz porad w zakresie w naszej działalności.

Dlatego też zapraszamy jako ekspertów osoby posiadające doświadczenie i wiedzę  w różnych dziedzinach  życia  i gospodarki.

Nasi eksperci będą nam doradzać, pomagać i wskazywać możliwości doskonalenia naszych działań.

Wnieść swój wkład w realizację szczytnej misji na rzecz naszego społeczeństwa!

Zapraszamy do kontaktu.