ZOSTAŃ RADNYM

Pomóż Jeleniej Górze i naszemu społeczeństwu!

Kandydat do Rady Miasta Jeleniej Góry z ramienia niezależnego Stowarzyszenia „Etos Jelenia Góra” utożsamia się wizją, misją i wartościami jakimi się kierujemy. Dodatkowo nie angażował się dotychczas „zawodowo” w życie polityczne – jest specjalistą i praktykiem w innych dziedzinach.

Dla każdej osoby, która zechce wesprzeć nasze społeczeństwo i region jeleniogórski nadrzędnym celem jest  dobro każdego mieszkańca naszego miasta, regionu oraz kierowanie się dekalogiem naszych wartości. Kandydat do RM musi posiadać doświadczenie i sukcesy w jednym z obszarów: biznesu, życia osobistego lub zawodowego, działalności społecznej. Musi mieć wolę wykorzystania swojego doświadczenia i wiedzy w ciągłym doskonaleniu funkcjonowania struktur samorządowych. Działania te ma przekładać na realizację misji poprawy jakości życia mieszkańców i konkurencyjności miasta Jeleniej Góry . Oprócz doświadczonych osób, aktywnych zawodowo oraz seniorów ze stowarzyszeniem mogą współpracować młode ambitne osoby, które swoją pracą przyczynią się do zatrzymania w regionie jak największej ilości swoich rówieśników.

Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem naszej misji skontaktuj się z nami.